Je-li čas to nejcennější, je plýtvání časem největším rozhazováním. Benjamin Franklin