Meno:
E-mail:
     
Odosielateľ:
     
Adresát:
   
Komentár:
   
 
   
Pridané: 01.08.2018
Igor Albert

Viete, prečo je dobré nosiť tovar k nám? Do výkupne Albert?


No v prvom rade máme výborné ceny! Naše váhy vážia na gram presne /sú pravidelne, ako zákon káže, ciachované!/. Za tovar vám zaplatíme ihneď-pri akomkoľvek dovezenom množstve a nepovieme Vám ako inde ”príďte zajtra-teraz nemám peniaze”...to sa Vám vo firme Albert nestane! Pracuje tu ochotný, mladý personál, ktorý je plne nápomocný kedykoľvek ho o niečo požiadate. Všetci pracovníci sú školení vo svojej profesii, takže prídete do styku s profesionálmi vo svojom odbore! Tovar ako ploty - pletivá - bráničky - stĺpiky - uzlové pletivo - podhrabové dosky - ťahokov - hutnícky materiál máme takmer všetko skladom.

Recyklácia


Recyklácia je v súčasnosti často používaný pojem a rozumieme pod ňou opätovné zhodnocovanie materiálov, ktoré boli už na nejaký účel použité a stal sa z nich odpad. Bežne sa recyklujú kovy, ako železo, hliník a meď, papier, rôzne druhy plastov, a iné typy odpadov, ako napríklad elektronický odpad, ktorý sa skladá z viacerých typov materiálov. Takto získané materiály sa používajú buď samostatne alebo väčšinou ako prímes pri výrobe produktov z primárnych surovín, za účelom zníženia výrobných nákladov a v niektorých prípadoch aj za účelom zlepšenia vlastností samotného produktu

Nepotrebné veci končia na skládkach

Veci uložené na skládkach so zmiešaným odpadom už nikdy nebudú použité. Jednoducho sú skladované pre ďalšie generácie, ktoré sa budú musieť trápiť so zápachom z nich, s nebezpečenstvom znečisťovania okolia skládok atď. Veci, ktoré donesiete do našich zberných surovín,upravujeme na požadovanú kvalitu a putujú na dalšie spracovanie.

Energetická náročnosť


Energia, ktorú je potrebné vynaložiť na výrobu 1 kg čistého hliníka z bauxitu (rudy, ktorá obsahuje hliník), je niekoľkonásobne vyššia ako energia, ktorá je potrebná na roztavenie starých vecí a výrobu nových vecí z tohto hliníka. Odkiaľ pochádza takáto energia? Zväčša z elektrární - tepelných, ktoré znečisťujú vzduch, vodu i pôdu a z jadrových, ktoré zase predstavujú bezpečnostné riziko.
Meď mini
Mosadz mini
Hliník mini
Oceľ mini
Pri výrobe elektrickej energie vyrábajú aj obrovské množstvo tepla, ktoré sa vo veľkej časti nevyužíva. V dnešnej dobe - keď sa neustále hovorí o otepľovaní klímy - musíme klásť dôraz na znižovanie energetickej náročnosti výroby. Keď toto podceníme, tak sa nedivme že v januári tohto roku 2007 bola teplota najvyśšia za posledných 170 rokov a že sem "prichádzajú" hurikány a podobné poveternostné anomálie...

Vyčerpanie zdrojov


V neposlednom rade si musíme uvedomiť, že suroviny, ktoré čerpáme predovšetkým zo zeme, sú vyčerpateľné. Zbieraním druhotných surovín spomaľujeme proces vyprázdnovania prirodzených zdrojov. A pokiaľ budú vo funkciách, kde sa rozhoduje o ťažbe dreva, rudy a iných zdrojov sedieť hlupáci,ktorí si neuvedomujú, že nie tažením, ale recykláciou už použitého materiálu vedie cesta do budúcna,tak nás ten koniec neminie...

Záver


Takže, ak najbližšie budete chcieť vyhodiť kus železa, mosadze, hliníka, či plechovku od nápoja, alebo čokoľvek, čo sa dá recyklovať,spomeňte si na to, že aj to je váš príspevok do našej-vašej budúcnosti... a nehoďte to do kuka nádoby, ale prineste to do Zberu Surovín-Albert. ĎAKUJEM.
Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu selhání. Konfucius