Nový areál hutného skladu

Nový areál hutného skladu
Zber Surovín - Privítanie: Nový areál hutného skladu